Journal of Economic and Social Researches
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
ISSN: 2148-1407      e-ISSN: 2651-3250 


 

Home page

Journal of Economics and Social Researches is an international, academic and peer-reviewed journal and is indexed by EBSCO. 

Ekonomi ve Sosyal araştırmalar Dergisi (EKOSAD), 
akademik ve hakemli bir dergi olup uluslararası indekslerden EBSCO tarafından taranmaktadır.Year:2020
Volume: 7 Issue:14
Jeneric

Risk Assessment in Digital Supply Chains
Res. Asst. Özden ÖZKANLISOY
Prof. Dr. Erkut AKKARTAL

EBA Sistemi Bağlamında Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. Soner DOĞAN
Esma KOÇAK

Ukrayna Krizi Bağlamında Avrupa Birliği Tarafından Rusya’ya Uygulanan Yaptırımlar ve Etkileri
Kanan AHMADLİ
Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Türkiye’de Şehir Enerji Hizmetleri ve Belediyeler
Dr. Ali İhsan ÖZTÜRKYear:2020
Volume:7 Issue:13
Jeneric

Felak ve Nas Sûrelerinin Kavram ve İ’rab Açısından Tahlili
Dr. Öğr. Üyesi Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Açısından “Stres”
Ömer Büreyde ERDAL

Bursa Otomotiv Sanayisinde İnovasyonun Şirket Performansı Üzerine Etkisini İnceleyen Bir Araştırma
Ahmet GÜLTEKİN
Dr. Murat ONUK

Quantitative Approaches in Supply Chain Management
Mustafa Haşim YILDIRIM
Prof. Dr. Erkut AKKARTAL


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret10463