Journal of Economic and Social Researches
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
ISSN: 2148-1407      e-ISSN: 2651-3250 


 

Home page

Journal of Economics and Social Researches is an international, academic and peer-reviewed journal and is indexed by EBSCO. 

Ekonomi ve Sosyal araştırmalar Dergisi (EKOSAD), 
akademik ve hakemli bir dergi olup uluslararası indekslerden EBSCO tarafından taranmaktadır.
Year: 2021
Volume: 8 Issue:15
Jeneric

Conducting a Gage R & R Study: An Application Example in Automotive Industry
Öğr. Gör. Dr. Atakan GERGER

Endüstri 4.0 Perspektifinden İnsan Kaynakları
Dr. Polathan KÜSBECİ
Öğr. Gör. Dr. İlknur ÇEVİK TEKİN

KOBİ’lerde Ölçek Bazında Optimum Sermaye Bileşimi ve Borç Maliyeti ile Pazar Riskindeki Değişmelerin Etkisi
Dr. İhsan Uğur DELİKANLIAn Existentialist Approach to William Shakespeare’s Romeo and Juliet
Dr. Halit ALKAN

 


Year: 2020
Volume: 7 Issue:14
Jeneric

Risk Assessment in Digital Supply Chains
Res. Asst. Özden ÖZKANLISOY
Prof. Dr. Erkut AKKARTAL

EBA Sistemi Bağlamında Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. Soner DOĞAN
Esma KOÇAK

Ukrayna Krizi Bağlamında Avrupa Birliği Tarafından Rusya’ya Uygulanan Yaptırımlar ve Etkileri
Kanan AHMADLİ
Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Türkiye’de Şehir Enerji Hizmetleri ve Belediyeler
Dr. Ali İhsan ÖZTÜRKZiyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret12869