Journal of Economic and Social Researches
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
ISSN: 2148-1407      e-ISSN: 2651-3250 


 

Archive


Journal of Economic and Social Researches-Archive


Year:2019

Volume:6 Issue:12
Jeneric

The Relationships Between Customer Orientation, Innovativeness, Product Innovation Performance and Firm Performance
Doç. Dr. Müfide Şule EREN

 

Different Characteristics of Islamic Law from Other Law Systems
Prof. Dr. Abdullah DEMİR

Analyzing the Impacts of Non-State Actors in Providing Security in Borno State, Nigeria: A Case of the Civilian Joint Task Force
Prof. Dr. Kemal OZDEN
Mercy KWABE

 

Year:2019
Volume: 6 Issue:11
Jeneric

Nigeria Vs. United States Global Economic Environment
Mohammed Hafiz SULAIMAN
Sadiq Muhammad SAFIYANU


Hukuki Açıdan İnternet Bankacılığı
Muammer Fatih ÖZTÜRK

 

Geçmişten Günümüze İbâzî Fıkhına Yöneltilen Bazı Eleştiriler ve Cevapları
Sadi ÖLMEZYear:2018

Volume: 5 Issue:10
Ceneric

A Conceptual Review of Human Resource Management Research in Turkey
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Erhan ATAY 

Kur’an Penceresinden “İrhâb” Kavramı
Abubakr Dorayd Sheikh NOORİ
Prof. Dr. Mesut ERDAL

An Assessment of Scientific Research in Nigerian Universities
Nurettin CAN
Sherali TURSUNBADALOV
Ibrahim KELESYear:2018
Volume: 5 Issue:9
Ceneric

Management Skill and Organizational Performance: Mediating Role of Self-Management in Nigeria
Mehmet Fatih YAŞAR, Ph.D.
Halil ZAİM, Ph.D.
Cengiz MENGENCİ, Ph.D.
Abdurrahim EMHAN, Ph.D

Innovative Human Capital and Workaholism as a New HR Strategy?
Prof. Dr Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Erhan ATAY
Dr. Habibe İLHAN

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Olmanın Sırrı: Üniversitelerin Misyon, Vizyon ve Değerleri Girişimcilik Özelliklerini ne kadar Tetiklemektedir
Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇİÇEK                     
Prof. Dr. Fatih TÖREMENYear:2017
Volume: 4 Issue:8
Ceneric

Okullarımız Ne Kadar Pozitif: İlk ve Orta Okul Öğretmenlerinin Pozitif Okul Engelleri Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN

NUVE’de Uygulamalı Kumukça’nın Ortografisi
Dr. Kalmamat KULAMSHAEV

İbâzi İmamet Sosyolojisi: Mesâliku’d-Dîn
Dr. Alaattin DİKMENYear:2017
Volume: 4 Issue:7
Ceneric

Yeni Kariyer Yaklaşımı olarak Bireysel ve Kurumsal İstihdam Edilebilirlik Kapasitesinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU

Yurtdışı Staj Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Kariyerlerine Etkisi: Dicle Üniversitesi Erasmus Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Serkan EKMEN


Okul Yöneticileri Liderlik Stillerinin Okul İklimi Üzerindeki Etkisi

Ali ERTUĞRUL
Prof. Dr. Fatih TÖREMENYear:2016
Volume: 3 Issue:6
Ceneric

Proje Yönetim Süreci Kullanılarak Bir Üniversite Hastanesi’nin Tıbbi Malzeme Sisteminin Reorganize Edilmesi
Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN
Dr. Sedat KULA
Dr. Aykut TÖNGÜR

Toplumsal Bir Kurum Olarak Aile ve Aile Tutumları Üzerine Bir Araştırma (Diyarbakır Örneği)
Dr. Bayram KAHRAMAN

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Göre İmam Hatip Okulları Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Mesleki Değerlerine İlişkin Davranış Göstergeleri
Doç. Dr. Mücahit ARPACIYear:2016
Volume: 3 Issue:5
Ceneric

İşletmelerde İtibar Yönetimi 
Kadir AKTAŞ

Using Songs to Teach English to Young Learners
Öğr. Gör. Sezgin ÇOCUK

Sosyal Sermaye ve İşten Ayrılma Niyetinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
Dr. Vakkas ARSLAN  


Year:2015
Volume: 2 Issue:4
Ceneric

Toplumsal Yapının İşleyişinde Değerler ve Değer Rölativizmi
Dr. Bayram KAHRAMAN 

1990 Sonrası Yaşanan Göçlerin Diyarbakır Dini Hayatına Etkileri
Arş. Gör. Dr. Mehmet YANMIŞ

A Literature Review of Foreign Language Anxiety
Öğr. Gör. Sezgin ÇOCUKYear: 2015

Volume:2 Issue:3
Ceneric 

Effects of Leadership Styles on Employee Performance: A study of Georgia
Dr. Mehmet Fatih YASAR
Prof. Dr. Nzelibe Grace CHINELO

Identification of Factors Influencing the Commission of Burglaries
Dr. Mustafa DÖNMEZ

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Derya Delice ALTUNBAĞ
Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLUYear: 2014 
Volume: 1 Issue:2
Ceneric

Bölgesel Kalkınma Politikası Olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği
Emine GİTMEZ
Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU

Kültürel Farklılıkları Barındıran Bir Kentin Sosyo-Kültürel Yapısına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Mardin İli Örneği
Dr. Seyfettin ARSLAN

Ekip Kaynak Yönetimi ve Sivil Havayolu Kazaları: Türkiye Örneği
Dr. Cengiz MENGENCİYear: 2014 
Volume: 1 İssue:1

Ceneric

Girişimci İşadamlarının Kariyer Gelişimi: İyi Örneklerin Yaşam Tarihi Yöntemi ile Analizi
Dr. Sinem Güravşar GÖKÇE

Sağlık Personelinin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluğu 
Mevlüt CAYMAZ
Doç. Dr. Abdullah DEMİR

Avrupa Birliğinde Kültür ve Din
Bilal ALTINER