Journal of Economic and Social Researches
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
ISSN: 2148-1407      e-ISSN: 2651-3250 


 

Home page

Journal of Economics and Social Researches is an international, academic and peer-reviewed journal and is indexed by EBSCO. 

Ekonomi ve Sosyal araştırmalar Dergisi (EKOSAD), 
akademik ve hakemli bir dergi olup uluslararası indekslerden EBSCO tarafından taranmaktadır.
Year: 2021
Volume: 8 Issue:16
Jeneric

Öğretmenlerin Kaynaştırma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Havva Aysun KARABULUT
Arş. Gör. Ahmet Serhat UÇAR
Yunus YILMAZ
Kadriye UÇAR

19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın İlk Yıllarına Osmanlı Makedonya’sında Depremler
Özlem Makbule TAŞKIRAN

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısından XX. Yüzyılın Başlarına Kadar Osmanlı Devleti’nde Islah ve Üretim Aracı Olarak At Yarışları
Fatma EMEK


Arts Management – What and Why? Cultural Needs Assessments and Methodologies of Managing
Dr. İpek ÇANKAYA


Başa Çıkmaya Dayalı Sabır Ölçeği (BÇSÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Gözden Geçirme Çalışması
Dr. Öğr. Üyesi Beyazıt Yaşar SEYHAN


The Role of Self-Actualization in The Developmen of Personality
Assoc. Prof. Salamoa Kamala Bahazar gizi
Aliyeva Lala Mammad gizi

 

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret16701