Journal of Economic and Social Research
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
ISSN: 2148-1407      e-ISSN: 2651-3250 


 

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Guide for Authors

Guide for Authors

Makale Yazım Kuralları


1. Başlığın tamamı büyük harf, Calibri, 11 punto olmalıdır. Yazar adı  küçük, soyadı büyük harfle yazılmalıdır.
2. Yazının başında Türkçe-İngilizce Özet (Abstract) ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Özet, makalenin bütün önemli noktalarını vurgulamalı ve en fazla 150 sözcük olmalıdır.
3. Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Arşlıoğlu, 2007: 619).
4. Yazı karakteri, Calibri, olmalı ve yazılar 11 punto, 1  satır aralığıyla yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır. 
5. Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre sıralanmalıdır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).

                       Üst Kenar Boşluk:  2,5 cm

                       Alt Kenar Boşluk:  2,5 cm

                       Sol Kenar Boşluk:  2,5 cm

                       Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm

                       Yazı Tipi: Calibri

Yazı Boyutu: Başlık: 14, metin: 11, özet ve dipnotlar: 9 punto

Paragraf aralığı: Önce 0 nk – Sonra 6 nk

Paragraf girintisi yok

Referanslar metin içinde APA stiline göre gösterilecektir.

Dergiler için:

Kirkman, B.L. & Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal, 42, 58-74.

Anderson, A.K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258

Tezler için:

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kitaplar için:

Şimşek, M.Ş., Akgemci, T. ve Çelik, A. (2001). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara.
Daft, R.L., & Marcic, D. (2016). Understanding management. Nelson Education.

İnternet kaynakları için:

İnternet adresi, (erişim tarihi)

Bazı örnekler:

Tek yazarlı: (Karaoğlu, 2004: 15)

İki yazarlı: (Karaoğlu ve Çayırlı, 2011: 10)

Üç yazarlı: (Bradley ve diğ., 2010: 45)   İngilizce çalışmalar için (Wolchik et al., 2000: 45).

 Yazarlara Bilgi

1. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (EKOSAD) yılda  2 sayı yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Gerekli görüldüğü takdirde ek sayılar düzenlenebilir.
2. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, daha önce yayımlanmamış olmalıdır. Ekonomi ve sosyal bilimler alanında yazılan her makale, çeviri, söyleşi ve tanıtım yazılarına yer verilir. Kongre bildirileri ve konferans metinleri, yayımlanmamış olma şartıyla kabul edilir.
3. Makaleler, ekosadeditor@gmail.com adresine gönderilmelidir.
4. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.
5. Dergiye gönderilen makalelerin başına, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan özetler ve özetlerin yazıldığı dillerde başlık ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Türkçe yazılan makaleler için Türkçe özete ek olarak, İngilizce özet eklenmesi, İngilizce yazılan makaleler için ise, Türkçe özetlerin eklenmesi gerekmektedir.
6. Makalelerde yazar adları, yazarın çalıştığı kurum bilgileri ve elektronik posta adresleri açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.
7. Yazarların gönderdiği makaleler Editör Kurulu tarafından yapılan ön incelemeden sonra, bilimsellik ölçütleri ve dergi yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde yazar adları metinden çıkarılarak hakemlere gönderilir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, üçüncü bir hakeme incelemesi için gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazara durum hakkında bilgi verilir.
8. Makaleler yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayım hakları Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi'ne ait olur. Yazarlar telif haklarını Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi'ne devretmiş sayılır, yazara ayrıca telif ücreti ödenmez. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumlulukların muhatabı yazardır.
9. Makalenin sonunda, makalede yararlanılan çalışmaların listelendiği kaynakça APA stiline göre yapılmalıdır. Kaynakça, yazarların soy ismine göre alfabetik olarak, satırbaşından boşluk olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
10. Mevcut yayının kabul edilmesi durumunda, yazıların tasarımı, dergi sitesinin işletim-idamesi ve hakem ücretleri için 500 TL ücret alınmaktadır. Hakem sürecini geçemeyen makalelerden böyle bir ücret talep edilmez.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret5515
Hava Durumu