Journal of Economic and Social Researches
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
ISSN: 2148-1407      e-ISSN: 2651-3250 


 

About

About 

Journal of Economics and Social Research was established in 2014. Journal of Economics and Social Research  is an international, academic and refereed journal.

Journal of Economics and Social Research publishes original studies in the fields of economics, business, finance, international relations, political science, behavioral sciences, law, literature, sociology, theology, history and other social sciences.
Academic studies, notes on technical and methodological issues, literature reviews, comments and analyses on past articles that have not been published in English or Turkish anywhere or entered the evaluation process are also published in our journal. Manuscripts submitted to the journal are subjected to an anonymous evaluation process involving at least two referees (The fee for publishing an article in the Journal of Economics and Social Studies is $80)

Journal of Economics and Social Research indexed by EBSCO and the following indexes.


Hakkımızda

Ekonomi ve Sosyal araştırmalar Dergisi, ekonomi, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, davranış bilimleri, hukuk, edebiyat, sosyoloji, ilahiyat, tarih ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki özgün çalışmaları yayınlamaktır.

Daha önce İngilizce veya Türkçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmalar, teknik ve yöntemsel konularla ilgili notlar, literatür taramaları, geçmiş makaleler ile ilgili yorum ve analizler de dergimizde yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmanın hakemler tarafından değerlendirilmesi ve makale yayını için 600 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. 

2014 yılında kurulan Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar ve Dergisi, uluslararası, akademik ve hakemli bir dergi olup doçentlik başvuru şartlarını ve akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar ve Dergisi Uluslararası indekslerden EBSCO ve aşağıdaki diğer indeksler tarafından taranmaktadır.
             
                                                                        
İdeal Online Veritabanı

 

International Journal of Management and Social Research is at 

the evaluation process from the following indexes.Processing (Under Review):