Journal of Economic and Social Research
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
ISSN: 2148-1407      e-ISSN: 2651-3250 


 

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Makale Arşivi

Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Makale Arşivi


Yıl:2018

Cilt: 5 Sayı:10
İçindekiler

A Conceptual Review of Human Resource Management Research in Turkey
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Erhan ATAY 

Kur’an Penceresinden “İrhâb” Kavramı
Abubakr Dorayd Sheikh NOORİ
Prof. Dr. Mesut ERDAL

An Assessment of Scientific Research in Nigerian Universities
Nurettin CAN
Sherali TURSUNBADALOV
Ibrahim KELES

Yıl:2018
Cilt: 5 Sayı:9
İçindekiler

Management Skill and Organizational Performance: Mediating Role of Self-Management in Nigeria
Mehmet Fatih YAŞAR, Ph.D.
Halil ZAİM, Ph.D.
Cengiz MENGENCİ, Ph.D.
Abdurrahim EMHAN, Ph.D

Innovative Human Capital and Workaholism as a New HR Strategy?
Prof. Dr Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Erhan ATAY
Dr. Habibe İLHAN

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Olmanın Sırrı: Üniversitelerin Misyon, Vizyon ve Değerleri Girişimcilik Özelliklerini ne kadar Tetiklemektedir
Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇİÇEK                     
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN

Yıl:2017
Cilt: 4 Sayı:8
İçindekiler

Okullarımız Ne Kadar Pozitif: İlk ve Orta Okul Öğretmenlerinin Pozitif Okul Engelleri Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN

NUVE’de Uygulamalı Kumukça’nın Ortografisi
Dr. Kalmamat KULAMSHAEV

İbâzi İmamet Sosyolojisi: Mesâliku’d-Dîn
Dr. Alaattin DİKMEN


Yıl:2017
Cilt: 4 Sayı:7
İçindekiler

Yeni Kariyer Yaklaşımı olarak Bireysel ve Kurumsal İstihdam Edilebilirlik Kapasitesinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU

Yurtdışı Staj Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Kariyerlerine Etkisi: Dicle Üniversitesi Erasmus Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Serkan EKMEN


Okul Yöneticileri Liderlik Stillerinin Okul İklimi Üzerindeki Etkisi

Ali ERTUĞRUL
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN


Yıl:2016
Cilt: 3 Sayı:6
İçindekiler

Proje Yönetim Süreci Kullanılarak Bir Üniversite Hastanesi’nin Tıbbi Malzeme Sisteminin Reorganize Edilmesi
Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN
Dr. Sedat KULA
Dr. Aykut TÖNGÜR

Toplumsal Bir Kurum Olarak Aile ve Aile Tutumları Üzerine Bir Araştırma (Diyarbakır Örneği)
Dr. Bayram KAHRAMAN

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Göre İmam Hatip Okulları Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Mesleki Değerlerine İlişkin Davranış Göstergeleri
Doç. Dr. Mücahit ARPACI


Yıl:2016
Cilt: 3 Sayı:5
İçindekiler

İşletmelerde İtibar Yönetimi 
Kadir AKTAŞ

Using Songs to Teach English to Young Learners
Öğr. Gör. Sezgin ÇOCUK

Sosyal Sermaye ve İşten Ayrılma Niyetinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
Dr. Vakkas ARSLAN  Yıl:2015
Cilt: 2 Sayı:4
İçindekiler

Toplumsal Yapının İşleyişinde Değerler ve Değer Rölativizmi
Dr. Bayram KAHRAMAN 

1990 Sonrası Yaşanan Göçlerin Diyarbakır Dini Hayatına Etkileri
Arş. Gör. Dr. Mehmet YANMIŞ

A Literature Review of Foreign Language Anxiety
Öğr. Gör. Sezgin ÇOCUK


Yıl: 2015
Cilt:2 Sayı:3
İçindekiler 

Effects of Leadership Styles on Employee Performance: A study of Georgia
Dr. Mehmet Fatih YASAR
Prof. Dr. Nzelibe Grace CHINELO

Identification of Factors Influencing the Commission of Burglaries
Dr. Mustafa DÖNMEZ

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Derya Delice ALTUNBAĞ
Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU


Yıl: 2014 
Cilt: 1 Sayı:2
İçindekiler

Bölgesel Kalkınma Politikası Olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği
Emine GİTMEZ
Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU

Kültürel Farklılıkları Barındıran Bir Kentin Sosyo-Kültürel Yapısına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Mardin İli Örneği
Dr. Seyfettin ARSLAN

Ekip Kaynak Yönetimi ve Sivil Havayolu Kazaları: Türkiye Örneği
Dr. Cengiz MENGENCİ

Yıl: 2014 
Cilt: 1 Sayı:1

İçindekiler

Girişimci İşadamlarının Kariyer Gelişimi: İyi Örneklerin Yaşam Tarihi Yöntemi ile Analizi
Dr. Sinem Güravşar GÖKÇE

Sağlık Personelinin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluğu 
Mevlüt CAYMAZ
Doç. Dr. Abdullah DEMİR

Avrupa Birliğinde Kültür ve Din
Bilal ALTINER

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret4716
Hava Durumu