Journal of Economic and Social Researches
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 
ISSN: 2148-1407      e-ISSN: 2651-3250 


 

ArchiveJournal of Economic and Social Researches-
Archive

 

Year:2023
Volume: 10 Issue:19
Jeneric


 

İnsan Hakları ve Polis
Doç. Dr. Fatih BALCI


Year:2022

Volume: 9 Issue:18
Jeneric

Yetenek Yönetimi Üzerine İlkokul Yöneticilerinin Görüşleri
Dr. Ramazan ÖZKUL
Dr. Dilek KIRNIK

Yeni Bir Toplumsal Birikim Kümesi Olarak Çokluk ve Küresel “İmparatorluk” Kavramı

Doç. Dr. A. Baran DURAL
Özgür KOÇ

Potansiyel Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Değerlere Yatkınlıklarının İncelenmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği

Arş. Gör. İlay TİLKİ
Öğr. Gör. Necati SARCAN
Doç. Dr. Eymen GÜREL

Complexity of Leadership Theories, Models and Their Linking with Leadership in Kosovo
Abedin Selimaj, Ph.D Candidate 
Alma Paçarizi-Osmani, Ph.D Candidate Year:2022


Year:2022
Volume: 9 Issue:17
Jeneric

Corporate Governance Changes and Its Contribution to Organization Theory and Practice: An Assessment and Review
Asst. Prof. Dr. Mustafa AVCIN

İşin Anlamlılığının İş Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracı Covid-19 Korkusunun Düzenleyici Rolü
Öğr. Gör. Dr. Vural AKAR
Öğr. Gör. Fevziye BEKAR

E-Ticarette Yeni Bir Boyut Olan Sosyal Ticaretin Tüketici Davranışına Etkisine Yönelik Bir İnceleme
Asst. Prof. Dr. Bilge TURP GÖLBAŞI
Asst. Prof. Dr. Hande AYHAN GÖKCEK
Asst. Prof. Dr. Murat BAŞAL

The Role of Insurance Companies Through Providing Life Insurance Service and Improving Financial Performance (The case of Kosovo)
PhD.c. Dafina ABDULLAHU 

 

Year: 2021
Volume: 8 Issue:16
Jeneric


Öğretmenlerin Kaynaştırma Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Havva Aysun KARABULUT
Arş. Gör. Ahmet Serhat UÇAR
Yunus YILMAZ
Kadriye UÇAR

19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın İlk Yıllarına Osmanlı Makedonya’sında Depremler
Özlem Makbule TAŞKIRAN


XIX. Yüzyılın İkinci Yarısından XX. Yüzyılın Başlarına Kadar Osmanlı Devleti’nde Islah ve Üretim Aracı Olarak At Yarışları
Fatma EMEK


Arts Management – What and Why? Cultural Needs Assessments and Methodologies of Managing
Dr. İpek ÇANKAYA


Başa Çıkmaya Dayalı Sabır Ölçeği (BÇSÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Gözden Geçirme Çalışması
Dr. Öğr. Üyesi Beyazıt Yaşar SEYHAN


The Role of Self-Actualization in The Developmen of Personality
Assoc. Prof. Salamoa Kamala Bahazar Gizi
Aliyeva Lala Mammad Gizi

Year: 2021
Volume: 8 Issue:15
Jeneric

Conducting a Gage R & R Study: An Application Example in Automotive Industry
Öğr. Gör. Dr. Atakan GERGER

 

Endüstri 4.0 Perspektifinden İnsan Kaynakları
Dr. Polathan KÜSBECİ
Öğr. Gör. Dr. İlknur ÇEVİK TEKİN

 

KOBİ’lerde Ölçek Bazında Optimum Sermaye Bileşimi ve Borç Maliyeti ile Pazar Riskindeki Değişmelerin Etkisi
Dr. İhsan Uğur DELİKANLI

An Existentialist Approach to William Shakespeare’s Romeo and Juliet
Dr. Halit ALKAN

The Relationship between Workers' Perception of the Job and Work Satisfaction in Health Institutions in the Municipality of Gjakova
Prof. ass. dr. Sherif SEJDIU
Prof. ass. dr. Fadil OSMANI
Nevruz ZOGU, Ph.D
Bahri REXHA, Ph.D.


Year:2020
Volume: 7 Issue:14
Jeneric

Risk Assessment in Digital Supply Chains
Res. Asst. Özden ÖZKANLISOY
Prof. Dr. Erkut AKKARTAL

EBA Sistemi Bağlamında Uzaktan Eğitim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. Soner DOĞAN
Esma KOÇAK

Ukrayna Krizi Bağlamında Avrupa Birliği Tarafından Rusya’ya Uygulanan Yaptırımlar ve Etkileri
Kanan AHMADLİ
Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Türkiye’de Şehir Enerji Hizmetleri ve Belediyeler
Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK


High School Students’ Motivations and Expectations in Learning English in Private Schools in Kosovo
Donjete LATIFAJ, PhD. Candidate

 

Year:2020
Volume:7 Issue:13
Jeneric

 

Felak ve Nas Sûrelerinin Kavram ve İ’rab Açısından Tahlili
Dr. Öğr. Üyesi Necla YASDIMAN DEMİRDÖVEN

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Açısından “Stres”
Ömer Büreyde ERDAL

Bursa Otomotiv Sanayisinde İnovasyonun Şirket Performansı Üzerine Etkisini İnceleyen Bir Araştırma
Ahmet GÜLTEKİN
Dr. Murat ONUK

Quantitative Approaches in Supply Chain Management
Mustafa Haşim YILDIRIM
Prof. Dr. Erkut AKKARTAL

 

Year:2019
Volume:6 Issue:12
Jeneric

The Relationships Between Customer Orientation, Innovativeness, Product Innovation Performance and Firm Performance
Doç. Dr. Müfide Şule EREN

Different Characteristics of Islamic Law from Other Law Systems
Prof. Dr. Abdullah DEMİR

Analyzing the Impacts of Non-State Actors in Providing Security in Borno State, Nigeria: A Case of the Civilian Joint Task Force
Prof. Dr. Kemal OZDEN
Mercy KWABE

Year:2019
Volume: 6 Issue:11
Jeneric

 

Nigeria Vs. United States Global Economic Environment
Mohammed Hafiz SULAIMAN
Sadiq Muhammad SAFIYANU


Hukuki Açıdan İnternet Bankacılığı
Muammer Fatih ÖZTÜRK

 

Geçmişten Günümüze İbâzî Fıkhına Yöneltilen Bazı Eleştiriler ve Cevapları
Sadi ÖLMEZ


Year:2018

Volume: 5 Issue:10
Jeneric

A Conceptual Review of Human Resource Management Research in Turkey
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Erhan ATAY 

Kur’an Penceresinden “İrhâb” Kavramı
Abubakr Dorayd Sheikh NOORİ
Prof. Dr. Mesut ERDAL

An Assessment of Scientific Research in Nigerian Universities
Nurettin CAN
Sherali TURSUNBADALOV
Ibrahim KELES


Year:2018

Volume: 5 Issue:9
Jeneric

Management Skill and Organizational Performance: Mediating Role of Self-Management in Nigeria
Mehmet Fatih YAŞAR, Ph.D.
Halil ZAİM, Ph.D.
Cengiz MENGENCİ, Ph.D.
Abdurrahim EMHAN, Ph.D

Innovative Human Capital and Workaholism as a New HR Strategy?
Prof. Dr Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Erhan ATAY
Dr. Habibe İLHAN

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Olmanın Sırrı: Üniversitelerin Misyon, Vizyon ve Değerleri Girişimcilik Özelliklerini ne kadar Tetiklemektedir
Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇİÇEK                     
Prof. Dr. Fatih TÖREMENYear:2017
Volume: 4 Issue:8
Jeneric

Okullarımız Ne Kadar Pozitif: İlk ve Orta Okul Öğretmenlerinin Pozitif Okul Engelleri Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN

NUVE’de Uygulamalı Kumukça’nın Ortografisi
Dr. Kalmamat KULAMSHAEV

İbâzi İmamet Sosyolojisi: Mesâliku’d-Dîn
Dr. Alaattin DİKMENYear:2017
Volume: 4 Issue:7
Jeneric

Yeni Kariyer Yaklaşımı olarak Bireysel ve Kurumsal İstihdam Edilebilirlik Kapasitesinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU

Yurtdışı Staj Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Kariyerlerine Etkisi: Dicle Üniversitesi Erasmus Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Serkan EKMEN


Okul Yöneticileri Liderlik Stillerinin Okul İklimi Üzerindeki Etkisi

Ali ERTUĞRUL
Prof. Dr. Fatih TÖREMENYear:2016
Volume: 3 Issue:6
Jeneric

Proje Yönetim Süreci Kullanılarak Bir Üniversite Hastanesi’nin Tıbbi Malzeme Sisteminin Reorganize Edilmesi
Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN
Dr. Sedat KULA
Dr. Aykut TÖNGÜR

Toplumsal Bir Kurum Olarak Aile ve Aile Tutumları Üzerine Bir Araştırma (Diyarbakır Örneği)
Dr. Bayram KAHRAMAN

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Göre İmam Hatip Okulları Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Mesleki Değerlerine İlişkin Davranış Göstergeleri
Doç. Dr. Mücahit ARPACIYear:2016
Volume: 3 Issue:5
Jeneric

İşletmelerde İtibar Yönetimi 
Kadir AKTAŞ

Using Songs to Teach English to Young Learners
Öğr. Gör. Sezgin ÇOCUK

Sosyal Sermaye ve İşten Ayrılma Niyetinin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
Dr. Vakkas ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Sinem Güravşar GÖKÇE
Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN  


Year:2015
Volume: 2 Issue:4
Jeneric

Toplumsal Yapının İşleyişinde Değerler ve Değer Rölativizmi
Dr. Bayram KAHRAMAN 

1990 Sonrası Yaşanan Göçlerin Diyarbakır Dini Hayatına Etkileri
Arş. Gör. Dr. Mehmet YANMIŞ

A Literature Review of Foreign Language Anxiety
Öğr. Gör. Sezgin ÇOCUKYear: 2015

Volume:2 Issue:3
Jeneric 

Effects of Leadership Styles on Employee Performance: A study of Georgia
Dr. Mehmet Fatih YASAR
Prof. Dr. Nzelibe Grace CHINELO

Identification of Factors Influencing the Commission of Burglaries
Dr. Mustafa DÖNMEZ

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Derya Delice ALTUNBAĞ
Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLUYear: 2014 
Volume: 1 Issue:2
Jeneric

Bölgesel Kalkınma Politikası Olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği
Emine GİTMEZ
Doç. Dr. İrfan TÜRKOĞLU

Kültürel Farklılıkları Barındıran Bir Kentin Sosyo-Kültürel Yapısına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Mardin İli Örneği
Dr. Seyfettin ARSLAN

Ekip Kaynak Yönetimi ve Sivil Havayolu Kazaları: Türkiye Örneği
Dr. Cengiz MENGENCİYear: 2014 
Volume: 1 İssue:1

Jeneric

Girişimci İşadamlarının Kariyer Gelişimi: İyi Örneklerin Yaşam Tarihi Yöntemi ile Analizi
Dr. Sinem Güravşar GÖKÇE

Sağlık Personelinin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluğu 
Mevlüt CAYMAZ
Doç. Dr. Abdullah DEMİR

Avrupa Birliğinde Kültür ve Din
Bilal ALTINER